کنجد به حال خود قهوه ای (افغانی)


کنجد افغانی به حال خود معمولا دارای ۲ الی ۷ درصد ناخالصی می باشد و معمولا از نظر تمیزی این کنجد مناسب روغن گیری و استفاده خوراکی نمی باشد و بهتر است دوباره بوجاری شود و یا اینکه شستشو روی آن انجام شود.

کنجد بوجار افغانستان مناسب کارخانجات و افرادی است که در تناژ بالا (۱۰ تن به بالا) خرید می کنند و معمولا امکانات و دستگاه های بوجاری و شستشو را دارا می باشند.