بادام شیرین


بادام شیرین منبع بسیار خوبی برای منگنز و ویتامین (ای)، همچنین منبع خوبی برای منیزیم، مس، روی، پتاسیم و ویتامین (ب 2) است. بادام شیرین دارای ۵۰ تا ۵۵ درصد روغن می‌باشد.